Wednesday 4th October 2023
แนะนำความรู้พื้นฐานสำหรับคนสร้างเว็บไซต์แต่ละประเภท

การสร้างเว็บไซต์ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งไม่แพ้ทักษะด้านการขาย ด้านการตลาดอื่นเลย ถ้าคิดจะทำ แต่การสร้างเว็บไซต์นั้น เราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง แน่นอนว่าความรู้บางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เราปวดหัวได้ แต่บางอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่เราเรียนรู้เอง ทำได้แน่นอน มีเรื่องอะไรบ้าง ความรู้ทางด้านภาษา เว็บไซต์นั้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพื่ออะไรก็ตาม อย่างไรก็ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางจากตัวเองไปถึงเว็บไซต์ จนถึงคนที่เข้ามาในเว็บไซต์

March 2, 2020